• 1912
  PF 2020

  PF 2020

  Vážení sportovní přátelé,
   
  pomalu se nám blíží  konec roku 2019, který pro nás byl ze sportovního hlediska zdařilý. Hráči Středočeského kraje získali na Mistrovstvích ČR ve všech věkových kategoriích celkem  4 mistrovské tituly a mnoho medailových umístění a určitě byli na sportovním poli hodně vidět.
  Rád bych všem medailistům pogratuloval k dosaženým výsledkům, které jsou dobrou reprezentací Středočeského kraje. Pevně doufám, že i v letech budoucích bude středočeský badminton hodně vidět.
   
  Závěrem mi dovolte poděkovat vám za vaši obětavou práci a popřát vám jménem svým i celého výkonného výboru Středočeského badmintonového svazu krásné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a v neposlední řadě sportovních úspěchů.
   
  Petr Martinec-předseda StčBaS