• 0510
    Pojď hrát badminton na Kladně

    Pojď hrát badminton na Kladně

    V rámci projektu StčBaS  Pojď hrát badminton BaC Kladno  uspořádal  3 náborové akce a to v termínech 4.9., 11.9. a 18.9.2018. Na tyto akce dorazilo kolem 30 dětí a podařilo se v rámci této akce otevřít další tréninkovou jednotku, kde se budou potkávat děti ve věku od 6 do 12let. Dále se v rámci této akce podařilo doplnit již fungující tréninkové jednotky. Celá akce byla finančně podpořena StčBaS.