• 2612

  Pozvánky na školení trenérů

  Ahoj/dobrý den,

  rádi bychom pozvali trenéry na praktickou část školení trenérů II.třídy. Prozatím jsou naplánované 2 části (70 hodin)  – 1. část se zahraničním lektorem a 2.část s lektory FSpS MU a TMK ČBaS. Zbývajících 30 hodin doplníme.

  Pozvánky na obě části zasíláme přílohou. Přihlášení je na webu ČBaS https://czechbadminton.cz/skoleni/trener. Podmínkou účasti je úspěšně splněný trenérský kurz Coach Level One, po dohodě výjimečně III. a vyšší trenérská třída a minimální trenérská praxe dvou let. II.trenérská třída opravňuje držitele k vydání živnostenského listu a vykonávání trenérské činnosti.

   Pro získání licence trenéra II.třídy je třeba také absolvovat 50 hodin obecné části na FTVS, FSpS MU nebo ČOV, někteří již mají úspěšně splněno a čekají na praktickou část.

  Obecnou část je možné splnit i po ukončení praktické části, vše však do dvou let.

  V rámci 2.části trenérské II.třídy proběhne také kurz pro LEKTORY projektu Shuttle Time – úspěšní absolventi mohou školit učitele. Této části se mohou zúčastnit všichni trenéři s lektorskými dovednostmi. Vizte pozvánku v příloze.
  Účast na druhé části kurzu může být využita také jako doškolení trenérů pro ty, kteří potřebují prodloužit platnost trenérské třídy.

  Pozvánka na školení lektorů Shuttle Time

  Pozvánka na školení trenérů Coach Level Two – druhá část

  Pozvánka na školení trenérů Coach Level Two – první část

  S případnými dotazy se obracejte na mne.

  Mgr. Markéta Osičková
  Lektorská rada ČBaS
  E-mail: registrace@czechbadminton.cz
  mar.osickova@gmail.com
  Tel: +420 723 138 382