BADMINTON


Středočeský kraj

Novinky

 • 2605

  Aktualizace údajů v rejstříku

  Dobrý den, rádi bychom Vás touto formou požádali o kontrolu správnosti údajů o Vaší sportovní organizaci vedených ve veřejném rejstříku. Zejména je důležitá kontrola, zda údaje zapsané Vaší sportovní organizací ve spolkovém rejstříku odpovídají skutečnému stavu a zda byly Vaší sportovní organizací vloženy veškeré listiny, které v něm podle zákona o veřejném rejstříku vloženy být mají.

 • 2105

  Online trenérský seminář 2

  Lektorská rada ve spolupráci s trenérem Tomášem Krajčou a fyzioterapeutkou Eliškou Maixnerovou připravila druhý online seminář. Pozvánku najdete v příloze, přihlášení zde. Seminář lze využít k prodloužení licence trenéra III. třídy. Dále ve spolupráci s kluby a oblastmi jsou na červen připravena dvě školené trenérů IV třídy. 13. – 14.6.2020 – Karlovy Vary 26. – 27.6.2020  – Brno Online seminář

 • 1105

  Výzva TOP 20

  V letošním roce odsouhlasil VV opět rozdělení prostředků mezi 20 nejlepších oddílů a klubů – TOP 20. Podmínky a pravidla zůstávají stejná jako v loňském roce, detailní popis výzvy + tabulky k vyplnění najdete v příloze.  Termín pro zasílání žádostí je do 21. června 2020 na email registrace@czechbadminton.cz a v kopii na tmk@czechbadminton.cz vyzva_vv_cbas_pro_oddily_kluby_2020 priloha_c.1ab_systemu_pece_o_talentovanou_mladez_oddily_a_kluby_0 Mgr. Markéta Osičková Český badmintonový svaz E-mail: registrace@czechbadminton.cz Tel: +420 723 138 382

 • 0905

  Pozvánka na členskou schůzi StčBaS

  Vážení sportovní přátelé. Dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na Členskou schůzi StčBaS, z.s. č.10, která se bude konat v pondělí 8.6.2020 od 17:00 v Praze na Strahově, budova  ČUS místnost č.209. V pozvánce najdete program jednání. V příloze též dva zásadní dokumenty  našeho spolku Stanovy a Strategický plán, které budou v samostatných bodech projednávány. Prosím Vás tedy o

 • 0705

  Zápis VV č.2/2020

  Stáhněte si zápis ze druhé schůze výkonného výboru letošního roku. Zapis VV StcBaS 22020

 • 0605

  Finanční podpora spolků provozujících sportovní zařízení

  Vážení sportovní přátelé,  možnost finanční podpory spolků provozujících sportovní zařízení, které mají hospodářské ztráty způsobené uzavřením sportovišť, dostává reálnější obrysy. Ztráty na tržbách, které vznikly v důsledků preventivních opatření vlády proti šíření koronaviru, bezprostředně ohrožují existenci a majetek řady sportovních klubů. ČUS v součinnosti s NSA a s podporou České obce sokolské vyzvala 17. již

 • 2804

  Online trenérský seminář

  Lektorská rada ve spolupráci s trenérem Tomášem Krajčou a fyzioterapeutkou Eliškou Maixnerovou připravila online seminář s aktuálními tématy. Pozvánka a možnost přihlášení ZDE: https://czechbadminton.cz/akce/ce6932ed-6a7c-4d73-8882-6e6b9b198400 Seminář lze využít k prodloužení licence trenéra III. třídy.

 • 1404
  Oznámení II. StčBaS k nouzovému stavu

  Oznámení II. StčBaS k nouzovému stavu

  V návaznosti na rozhodnutí VV ČBaS o zrušení všech turnajů do 30.6.2020 i StčBaS ruší veškeré turnaje do tohoto data. O náhradních termínech Oblastních přeborů jednotlivců U11, U13, U15, U17 a U19 bude rozhodnuto později. Sledujte naše webové stránky, kde budou informace aktualizovány. https://cbas.mipsoftware.cz/article/Upresnujici-pokyny-CBaS-pro-oblastni-svazy-k-ruseni-turnaju-v-prvni-casti-sezony

 • 0904

  Zápis do Rejstříku MŠMT

  Rádi bychom informovali všechny kluby, že nás Ministerstvo školství a tělovýchovy vyzvalo k doplnění Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. V aktualizaci po nás požadují rodná čísla dle novely  zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění účinném od 31. 7. 2019 http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-podpore-sportu vizte http://sdv.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do   Vyzvalo nás tak v souvislosti s žádostí ČBaS o dotace a byli

 • 0304

  Oznámení StčBaS k nouzovému stavu

  V návaznosti na rozhodnutí ČBaS ze dne 1.4.2020 i Středočeský badmintonový svaz přijal příslušné rozhodnutí. Do 7.6.2020 včetně  Středočeský badmintonový svaz: ruší oblastní turnaje GPC, GPD bez náhrady OP U11 bude vyčkáno do rozhodnutí ČBaS ohledně termínu konání MČR v minibadmintonu OP U15 a OP U17 ruší se původní termíny. O nových termínech bude rozhodnuto dle vývoje situace.