• 2605

  Aktualizace údajů v rejstříku

  Dobrý den,

  rádi bychom Vás touto formou požádali o kontrolu správnosti údajů o Vaší sportovní organizaci vedených ve veřejném rejstříku. Zejména je důležitá kontrola, zda údaje zapsané Vaší sportovní organizací ve spolkovém rejstříku odpovídají skutečnému stavu a zda byly Vaší sportovní organizací vloženy veškeré listiny, které v něm podle zákona o veřejném rejstříku vloženy být mají. Kompletní informace najdete v dopise vloženém v příloze.

  Průvodní dopis

  Příloha k průvodnímu dopisu

  S úctou

  Milan Hnilička

  Předseda Národní sportovní agentury