• 0905

  Pozvánka na členskou schůzi StčBaS

  Vážení sportovní přátelé.
  Dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na Členskou schůzi StčBaS, z.s. č.10, která se bude konat v pondělí 8.6.2020 od 17:00 v Praze na Strahově, budova  ČUS místnost č.209.
  V pozvánce najdete program jednání.
  V příloze též dva zásadní dokumenty  našeho spolku Stanovy a Strategický plán, které budou v samostatných bodech projednávány.
  Prosím Vás tedy o jejich pečlivé nastudování, tak abychom na jednání byli věcně připraveni projednat tyto dokumenty.
  V příloze též pověření k zastupování na schůzi, které prosím vyplňte a přineste.
  S pozdravem
  Petr Martinec předseda StčBaS