• 1503
    Airbadminton do klubů

    Airbadminton do klubů

    Výkonný výbor StčBaS rozhodl o nákupu airbadmintonové sady (venkovní síť + míče)  pro všechny kluby Středočeského kraje. K tomuto rozhodnutí vedly dva faktory. Za prvé nemožnost sportování v halách vzhledem k situaci ohledně pandemie Covid 19 a zároveň propagace nové outdoorové aktivity  AIRBADMINTON  jak jí propaguje světová badmintonová federace sport pro všechny a všude.
    Přejeme mnoho zábavy s airbadmintonem.