• 2909

  Členská základna 2021

  Obracíme se na vás s ohledem, na blížící se termíny zveřejnění nových výzev od NSA a s tím spojené nutnosti revize členské základny. Tak jako v předchozím roce ji budou nuceny i kluby uvádět do rejstříku pro získání dotace MŮJ KLUB a svaz pro své dotační žádosti.

  Instrukce k vyplnění, kdo je člen a kdo má být v přehledu ČZ uveden:

  • Věk od 3 do 99 let
  • Člen je sportovec/sportovkyně, kteří vykonávají sportovní činnost již od počtu 1x týdně – nemusí mít hráčkou licenci, tzn. nemusí hrát žádné turnaje/soutěže.
  • Členství není podmíněno poplatkem/příspěvkem – to je vlastní záležitost klubu, jaké má podmínky pro členství
  • Člen je i trenér i když jen trénuje a nehraje, ale musí být držitelem trenérské licence

   

  V příloze je soubor k vyplnění Členská základna ČBaS 2021 – letošní tabulka opět vychází z tabulky pro rejstřík a navazuje na loňskou xls tabulku avšak v zjednodušené formě.  K získání údajů mohou kluby opět tedy využít export údajů z rejstříku sportů – Členové mého klubu.

  Členská základna ČBaS 2021

  Do seznamu doplňte pouze údaje, tj. jméno, příjmení, rodné číslo, název oddílu, počet TJ za týden a zda má člen hráčskou licenci nebo zda je trenér.

  Pokud je člen klubu cizinec (tzn. nemá české občanství a tím i r.č.), uveďte místo něj – datum narození, národnost a místo pobytu v ČR.

  Vzhledem k tomu, že se jedná o sběr citlivých dat, je v zájmu nás všech, když vyplněný soubor před odesláním ochráníte heslem, které zašlete SMS zprávou na telefonní číslo 775 661 313.

  Postup excel: 1. Vlevo nahoře vyberte záložka Soubor > Informace. 2.Vyberte pole Zamknout sešit a zvolte Šifrovat pomocí hesla. 3.Zadejte heslo do pole Heslo a pak vyberte OK. 4.Potvrďte heslo do pole Znovu zadat heslo a pak vyberte OK – např. názevoblast2021. 5. Změnu následně uložte

   

  Členská základna je pro všechny svazy nutný ukazatel, který je třeba neustále aktualizovat a udržovat a proto zde vnímáme jako důležitou nezastupitelnost oblastních svazů, kteří mají kluby pod sebou a tuto činnost pomohou koordinovat v co nejkratším časovém horizontu. Získaným údajům musíme věnovat velikou pozornost, protože mj. mohou být, dle připravovaných nových stanov, podkladem pro sestavení zástupců pro setkání Valné hromady.

   

  Doplněné údaje prosím zašlete nejpozději do 31.10.2021 na sladka@czechbadminton.cz a v kopii na petrmartinec@yahoo.com

   

  V případě dotazů se prosím tak obracejte na sladka@czechbadminton.cz nebo pana Tomáše Masára: masar@czechbadminton.cz.