• 2212
  PF 2021

  PF 2021

  Vážení sportovní přátelé,
   
  pomalu se nám blíží  konec roku 2020, který byl nejen pro nás sportovce po všech stránkách velmi složitý. I přes veškerá opatření , která tento rok provázela  hráči naší oblasti získali na Mistrovství ČR dospělých několik medailových umístění a benátecký klub obhájil prvenství v extralize. Rád bych všem medailistům pogratuloval k dosaženým výsledkům, které jsou dobrou reprezentací Středočeského kraje. Pevně doufám, že i v letech budoucích bude středočeský badminton hodně vidět.
   
  Závěrem mi dovolte poděkovat vám za vaši obětavou práci a popřát vám jménem svým i celého výkonného výboru Středočeského badmintonového svazu krásné vánoční svátky a do nového roku především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a v neposlední řadě sportovních úspěchů.
   
  Petr Martinec-předseda StčBaS, z.s.