• 2112

  PF 2024

  Vážení sportovní přátelé,
  IMG-20231114-WA0003(1)
  pomalu se nám blíží konec roku 2023. Hráči naší oblasti získali na Mistrovstvích ČR napříč kategoriemi několik mistrovských titulů a mnohá další medailová umístění což je skvělý výsledek naší oblasti.

  Rád bych všem medailistům pogratuloval k dosaženým výsledkům, které jsou dobrou reprezentací Středočeského kraje. Pevně doufám, že i v příštím roce bude středočeský badminton hodně vidět.
  Závěrem mi dovolte poděkovat Vám za vaši obětavou práci v klubech a popřát vám jménem svým i celého Výkonného výboru Středočeského badmintonového svazu krásné vánoční svátky a do nového roku 2024 především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a v neposlední řadě sportovních úspěchů.

  Petr Martinec-předseda StčBaS, z.s.

  Petr Martinec, 4.12.2023 (12)