• 0410
    Pojď hrát badminton na Kladně

    Pojď hrát badminton na Kladně

    V průběhu měsíce září proběhla u BaC Kladno náborová akce: Pojď hrát badminton, kterou navšívilo 20dětí. V rámci her a cvičení jsme vybrané děti oslovili a předali jim dárečky od ČBaS. Poděkování patří také StčBaS, z.s. za finanční podporu na této akci.