• 1401

    Pozvánka na Mimořádnou členskou schůzi StčBaS

    Vážení členové.
    Na základě dění v ČBaS, se VV StčBaS na svém jednání dne 12.1.2022 v Berouně  rozhodl svolat Mimořádnou členskou schůzi StčBaS, která se bude konat online distanční formou ve středu 19.1.2022 od 19:00 hodin.
    Link a veškeré další informace najdete v pozvánce.