• 1109

  Rodič jako klíč k úspěchu

  Dobrý den,

  jménem Lektorské rady ČBaS a hráčské rady ČBaS bych Vás ráda informovala a zároveň pozvala na cyklus krátkých seminářů s názvem „Rodič jako klíč k úspěchu“. Jako sportovní federace si jsme vědomi důležitosti rodičů ve vývoji mladých badmintonistů a proto bychom rádi zvýšili provázanost mezi trenéry potažmo svazem a rodiči. Během podzimu a zimy proběhne několik seminářů, které budou vždy součástí republikového turnaje.

  Konkrétně se jedná o tyto akce (s pořadateli se postupně spojuji):

  23.9.2023 GPA U15 Vendryně

  4.11.2023 MČR U13 Brno

  11.11.2023 Czech U11 Český Krumlov

  20.1.2024 GPA U13 Pardubice

  3.2.2024 MČR U11 České Budějovice

  17.2.2024 GPA U15 Brno

  Každá kategorie má před sebou dva semináře pro rodiče. Seminář se na turnaji 2x zopakuje, aby měli rodiče větší šanci stihnout jak seminář, tak zápas svého dítěte. Prvním tématem bude role rodiče ve sportovní cestě badmintonisty, druhým tématem bude komunikace nejen s hráči, ale i trenéry. Celkově se semináře ponesou ve znamení procesu. I pro nás je to nový krok, který budeme průběžně korigovat a snažit se hledat vhodnější řešení. Předem děkujeme za Vaši průběžnou zpětnou vazbu.

  Jsem ráda, že tento projekt podpořila světová badmintonová federace (BWF) a zapojí se i čeští hráči. Ti souhlasili, že se podělí o své sportovní příběhy, které se budou prolínat s tématem konkrétního semináře.

  V případě otázek mě prosím kontaktujte na e-mailové adrese lektorskarada@czechbadminton.cz

  Mgr. Eliška Maixnerová, Ph.D.
  Lektorská rada
  Český badmintonový svaz, z.s.