• 2212

  Sběr dat členské základny

  Dobrý den všem v době pandemie a opětovného uzavření sportovišť!

  Jako každý rok nás čeká sběr dat členské základy našich oddílů/klubů. Tentokrát věřím, že pro vás bude jednodušší nám data poskytnout než v předchozích letech.

  Prosím předsedy oblastí přeposlání tohoto emailu na své kluby/oddíly a o koordinaci sběru dat ve svých oblastech.

  V posledních letech jsme dokázali sebrat data z  100% oddílů, členská základna roste, díky vašim seznamům můžeme oddílům/klubům vydávat potvrzení o stavu jejich členské základny u Českého badmintonového svazu při žádostech o dotace v krajích a městech a operovat každý rok vyššími čísly osob zapojených do badmintonu. Mnoho klubů předpokládáme žádalo v programu Můj klub. Data tedy vychází z tabulek pro Rejstřík NSA. Pro naše vnitřní účely jsme přidali akorát sloupec POHLAVÍ, prosím odlište své členy podle toho, zda jsou Muž (chlapec ) nebo Žena (dívka)  – vložen sloupec před jméno, jinak je tabulka stejná jako pro Můj klub. Moc bychom ocenili, kdybyste navíc dokázali vyplnit i osoby, které již členství ukončili s rokem ukončení jejich evidence ve vašem klubu.

  Letošní tabulka kopíruje tabulku pro rejstřík, navazuje na loňskou xls tabulku. V příloze najdete formulář k vyplnění (ČZ pro ČBaS) – vyplňte, prosím,  všechna TUČNÉ ZVÝRAZNĚNÁ povinná pole, případně doplňte nové členy k 31.12.2020.

  Pro kluby, které nenahrávaly data do rejstříku NSA:

  v  druhé příloze (Komentář) najdete podrobný návod, jak data zapisovat nebo vizte odkaz https://www.rejstriksportu.cz/dashboard/public/dokumentace

  Vše lze z loňska zkopírovat, jen seznamy aktualizujte za rok 2020. K získání rodných čísel registrovaných hráčů u ČBaS můžete v informačním systému využít EXPORT  – Členové mého klubu.

  Komentář

  ČZ pro ČBaS 2020

  V případě potřeby kontaktujte Markétu Osičkovou na tomto emailu či telefonním čísle.

  Vyplněné formuláře zašlete do 18. 1. 2021 na email registrace@czechbadminton.cz

   

  Děkuji  a těším se na vaše data.
  Přeji klidné svátky a snad se brzy přesuneme zpět do halJ

  Mgr. Markéta Osičková