• 0601

  Výzva k podání přihlášky k pořadatelství MČR dospělých 2023

  Na základě usnesení VV ČBaS ze dne 5. 1. 2022 si tímto dovolujeme požádat případné zájemce o pořádní MČR dospělých 2023 o zaslání nabídky na pořadatelství, a to do 17. 1. 2022 na e-mailovou adresu info@czechbadminton.cz.
  Předpokládaný termín konání MČR dospělých 2023 je na přelomu měsíců ledna a února.
  ČBaS hradí náklady v souladu s Rozpisem soutěží jednotlivců – dospělí, a to náklady na medaile a diplomy a náklady na činnost vrchního rozhodčího a max. deseti hlavních rozhodčích.
  Zájemce uvede zejména:
  – v jaké hale by se turnaj měl uskutečnit, počet kurtů
  – kapacita diváků
  – možnosti stravování a ubytování
  – pořadatelský tým
  – finanční zajištění turnaje
  – závazek uspořádání slavnostní ankety “O nejlepšího badmintonistu roku” na náklady pořadatele
  – zajištění čárových rozhodčích
  – další doplňující podstatné náležitosti nabídky