• 0901

  Zveřejnění návrhů k novelizaci stanov ČBaS

   

  Na základě jednání VV ČBaS si Vám tímto dovoluji zaslat odkaz na dokumentaci k novelizaci stanov ve znění rozeslaném dne 22. 12. 2021. Návrhy byly ponechány dle dohody v rámci jednání v režimu sledování změn vč. požadovaného a nově připraveného stručného průvodního komentáře k nejvýznamnějším změnám. Text komentáře byl odsouhlasen LR ČBaS.
  Veškerou dokumentaci naleznete zde:
  Připomínky z Vašich oblastí zasílejte na mou e-mailovou adresu nejpozději do 20. 1. 2022. Poté jako další postup navrhuji do 25. 1. 2022 ze strany LR vypracování souhrnné tabulky přijatých požadavků s komentářem zda a jakou formou doporučujeme zapracování do novelizovaných dokumentů. Po odsouhlasení návrhu z Vaší strany následně připravím finální verzi na jednání VV dne 31. 1. 2022.
  Věřím, že valnou většinu případných dotazů ve Vašich oblastech zvládnete zodpovědět, když jsme jednotlivé okruhy poměrně dlouhou dobu vzájemně diskutovali. Pokud byste přesto přišli s neodkladnými doplňujícími úpravami, jsem samozřejmě připravena tyto zapracovat.
  Livie Lubinová